Bachelor in de toegepaste taalkunde

Kiezen voor Toegepaste Taalkunde doe je als je talent hebt voor talen, en als je dit talent via praktijkgericht academisch onderwijs wil omzetten in vaardigheden die relevant zijn voor de meertalige arbeidsmarkt. Als je vloeiend en professioneel wil leren communiceren, vertalen of tolken in drie talen.

Als je naast de doorgedreven taalvaardigheidstraining ook kennis wil maken met de taaltechnologische snufjes en chatbots van de toekomst, met de nieuwste tolktechnieken, of met de recentste ontwikkelingen in het (automatisch) vertalen.

Kiezen voor Toegepaste Taalkunde doe je als je je verder wil vormen tijdens een buitenlandsemester, als je wil proeven van later tijdens een professionele stage of als je al die kennis als leerkracht wil delen met de generatie van morgen.

Toegepaste Taalkunde doe je omdat je weet dat talen tellen.

Opbouw

De opleiding tot Bachelor in de toegepaste taalkunde is een driejarige academische opleiding waarbij je vanaf de start kiest voor twee vreemde talen in combinatie met een volwaardig pakket Nederlands. Kies je favoriete vreemdetalencombinatie uit het aanbod van Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks (uniek in Vlaanderen!). Naast een intensieve meertalige taaltraining verruimen we je algemene kennis met vakken als recht, economie, wereldgeschiedenis, en taalnormering van het Nederlands. Bovendien verdiep je je in de snel evoluerende wereld van taal- en vertaaltechnologie en digitale communicatie.

Tijdens de bacheloropleiding studeer je één semester in het buitenland en geef je een boost aan je talen- en cultuurkennis. Zin om je nog verder te vormen of om ook een periode in een ander land te verblijven? Dan kan je bachelorprogramma via een vierjarig parcours (AEL) volgen en zo twee jaar in het buitenland studeren. 

Je bacheloropelding sluit je af met een bachelorproef, waarna je kan kiezen voor één van de drie domeinmasters: Vertalen, Tolken of Meertalige Communicatie of voor de Educatieve Master als je een carrière als lesgever beoogt.

  • Meer uitleg over het cursusaanbod, het buitenlandsemester, de bachelorproef en de masteropleidingen vind je in de brochure over de opleiding.
  • Een gedetailleerd overzicht van de opleiding kan je raadplegen via de opleidingsfiches

Nederlands, Duits, Italiaans

Nederlands, Duits, Russisch

Nederlands, Duits, Spaans

Nederlands, Duits, Turks

Nederlands, Engels, Duits

Nederlands, Engels, Frans

Nederlands, Engels, Italiaans

Nederlands, Engels, Russisch

Nederlands, Engels, Spaans

Nederlands, Engels, Turks

Nederlands, Frans, Duits

Nederlands, Frans, Italiaans

Nederlands, Frans, Russisch

Nederlands, Frans, Spaans

Nederlands, Frans, Turks