Educatieve master talen

In de educatieve master talen combineer je een domein-master Toegepaste Taalkunde met de lerarenopleiding. Je kiest een major vertalen, tolken of meertalige communicatie en je combineert die met vakken algemene didactiek en vakdidactiek. De vele vaardigheidsvakken uit de bachelor en de master bereiden je optimaal voor op het hedendaagse talenonderwijs, en met je ervaring als vertaler, tolk of communicatiespecialist ben je ideaal geplaatst om mee te werken aan de innovatie van het talenonderwijs.

Je voelt je specifiek aangetrokken door het onderwijs, of je wil een opdracht in het onderwijs combineren met een job als zelfstandig vertaler of tolk. De lerarenopleiding bereidt je voor op de grote diversiteit aan lesopdrachten: verschillende types secundair onderwijs, volwassenonderwijs, of Nederlands als vreemde taal. Je loopt ook ruim stage in verschillende onderwijscontexten. Het diploma Toegepaste Taalkunde biedt een vereist bekwaamheidsbewijs voor het onderwijs, wat betekent dat je optimale kansen hebt om benoemd te geraken.

Studenten Toegepaste Taalkunde die specifiek geïnteresseerd zijn in een loopbaan als leerkracht Nederlands kunnen er na de Bachelor voor kiezen om een van de twee vreemde talen te laten vallen en tijdens de educatieve master een ruimer pakket Nederlands op te nemen. Deze mogelijkheid is uniek in Vlaanderen. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een domeinmaster te volgen, en daarna een verkorte educatieve master. In de Bachelor kun je ook al een voorbereidend educatief vakkenpakket opnemen, waardoor je meer keuzemogelijkheden krijgt in de educatieve master.

Opleidingsprogramma

  • programma te volgen na de bacheloropleiding
  • verkort traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding

https://www.ugent.be/nl/opleidingen/lerarenopleiding/educatieve-master/talen.htm