Frequently asked questions Toegepaste Taalkunde

Kan ik met een bachelor Toegepaste Taalkunde behaald aan een andere instelling in Vlaanderen de master Vertalen, Tolken of Meertalige Communicatie aan de UGent volgen?

-          Als je bacheloropleiding zowel een uitgebreid pakket Nederlands als twee vreemde talen (uit het aanbod Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Russisch of Turks) bevat, dan kun je zonder schakel- of voorbereidingsprogramma instappen in de master.

-          Als dat niet zo is – bijvoorbeeld omdat je in je bachelor weinig of geen Nederlands hebt gekregen – dan volg je eerst nog een (beperkt) voorbereidingsprogramma. Dat voorbereidingsprogramma wordt bepaald op basis van jouw persoonlijke dossier. Hiervoor neem je contact op met de trajectbegeleider (zie https://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/trajectbegeleiding.htm).

Andere frequently asked questions