Frequently asked questions Toegepaste Taalkunde

Na welke academische en professionele bachelors kan ik – mits een schakel- of voorbereidingsprogramma – een master in het Vertalen, Tolken of Meertalige Communicatie volgen?

We maken een onderscheid tussen schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s. Een schakelprogramma volgt op een professionele bachelor en brengt je de noodzakelijke academische en domeinspecifieke competenties bij. Een voorbereidingsprogramma volgt op een academische bachelor en legt de klemtoon op de domeinspecifieke competenties (je wordt verondersteld de algemeen wetenschappelijke competenties te beheersen) (zie https://www.ugent.be/nl/opleidingen/schakel-en-voorbereidingsprogrammas). Bij een voorbereidings- of schakelprogramma behaal je geen academisch bachelordiploma, maar een toegangsticket tot een masteropleiding.

Via de studiekiezer (https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek?ot=MASTER&loc=GENT&zt=&bl=&fac=) kun je het volledige opleidingsaanbod van de UGent bekijken en kun je gemakkelijk aan de hand van je vooropleiding nagaan welke vervolgopleidingen je kunt volgen.

Schakelprogramma’s master Vertalen, Tolken en Meertalige Communicatie

Er bestaan twee schakelprogramma's om toegang te krijgen tot de master in het Vertalen, de master in het Tolken en de master in de Meertalige Communicatie. De toelatingsvoorwaarde voor beide schakelprogramma's is dat het onderliggende bachelorprogramma minstens 24 studiepunten per corresponderende vreemde taal omvat.

  • Het schakelprogramma van 62 studiepunten kan worden gevolgd door houders van een diploma van professionele bachelor in het office management (afstudeerrichtingen bedrijfsvertaler-tolk, management assistant of zonder vermelding van een afstudeerrichting) of van het diploma van professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (met Engels en Frans).
  • Het schakelprogramma van 90 studiepunten kan worden gevolgd door houders van een diploma van professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (afstudeertalen Nederlands én Engels of Nederlands én Frans).

Voorbereidingsprogramma master Vertalen, Tolken en Meertalige Communicatie

Bachelors (of masters) in de Taal- en Letterkunde kunnen via een voorbereidingsprogramma toegang krijgen tot de master in het Vertalen, de master in het Tolken of de master in de Meertalige Communicatie. Er zijn drie verschillende voorbereidingsprogramma’s.

  • Het voorbereidingsprogramma van 38 studiepunten kan worden gevolgd door bachelors/masters in de Taal- en Letterkunde met twee corresponderende vreemde talen. Voorwaarde is dat het onderliggende bachelorprogramma minstens 24 studiepunten per corresponderende taal omvat.
  • Het voorbereidingsprogramma van 65 studiepunten kan worden gevolgd door bachelors/masters in de Taal- en Letterkunde met één corresponderende vreemde taal en wanneer deze studenten in de onderliggende bachelor ook Nederlands hebben gestudeerd. Voorwaarde is dat het onderliggende bachelorprogramma minstens 24 studiepunten per corresponderende taal omvat.
  • Het voorbereidingsprogramma van 85 studiepunten kan worden gevolgd door bachelors/masters in de Taal- en Letterkunde met één corresponderende vreemde taal en wanneer deze studenten in de onderliggende bachelor geen Nederlands hebben gestudeerd. Voorwaarde is dat het onderliggende bachelorprogramma minstens 24 studiepunten per corresponderende taal omvat.

De voorbereidingsprogramma’s tot master in het Tolken: combinatie van ten minste twee talen, master in het Vertalen: combinatie van ten minste twee talen en master in de Meertalige Communicatie: combinatie van ten minste twee talen, vind je hier (http://www.vtc.ugent.be/node/14).

Geen schakel- of voorbereidingsprogramma?

Kom je met jouw bachelordiploma niet in aanmerking voor een schakel- of voorbereidingsprogramma, maar wil je wel een master in het Vertalen, Tolken of Meertalige Communicatie behalen, dan moet je instappen in de bachelor. Op basis van je dossier (en de specifieke vakken die je in je vooropleiding gevolgd hebt) kun je wel nagaan of je vrijstellingen kunt krijgen voor bepaalde vakken (zie https://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/trajectbegeleiding.htm).

Andere frequently asked questions