Frequently asked questions Toegepaste Taalkunde

Kan ik met de opleiding Toegepaste Taalkunde leraar worden, en welke talen mag ik dan geven?

Het is een belangrijk misverstand dat een diploma Toegepaste Taalkunde minder mogelijkheden zou bieden voor een carrière in het onderwijs. Dat misverstand dateert nog van een twintigtal jaar terug, toen de (hogeschool)diploma’s Licentiaat Vertaler-Tolk leidden tot een vereist bekwaamheidsonderwijs voor het Technisch Secundair Onderwijs, maar niet voor het Algemeen Secundair Onderwijs. Die situatie is al geruime tijd aangepast, ook al is niet iedereen daar blijkbaar  even goed van op de hoogte. De essentie is dus dat een diploma Toegepaste Taalkunde net dezelfde rechten geeft op een bekwaamheidsbewijs vreemde talen als een diploma Taal- en Letterkunde. De situatie voor Nederlands is nog iets onduidelijker, al hebben wij er goede hoop op dat met de nakende hervorming van de lerarenopleiding ook dat bekwaamheidsbewijs eenduidig kan worden behaald.

Het hoeft echter niet alleen over reglementen te gaan: wij zijn er ook van overtuigd dat de studenten Toegepaste Taalkunde ideaal zijn opgeleid om vreemde talen in het secundair onderwijs te geven. Dankzij de vele uren taalpraktijk zijn zij prima voorbereid om een actuele en goed onderbouwde invulling te geven aan het huidige praktijkgerichte talenonderwijs. En waarom zouden de leerlingen in het secundair onderwijs niet geleidelijk aan meer vertrouwd gemaakt worden met activiteiten zoals creatieve vertaling, ondertiteling, tolken, of het ontwikkelen van meertalige websites?

Andere frequently asked questions