Frequently asked questions Toegepaste Taalkunde

Kan ik tijdens de opleiding in het buitenland studeren, en waar kan ik naartoe?

Het opleidingsprogramma voorziet in het eerste semester van de derde bachelor standaard een buitenlandverblijf voor alle studenten. De student studeert dan vier of vijf maanden aan een van onze talrijke buitenlandse partneruniversiteiten en legt daar ook examens af. Het buitenlandverblijf zorgt er niet alleen voor dat de student zijn/haar talenkennis flink kan verbeteren, maar test tegelijk ook de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in een interculturele context.

De bestemming hangt af van de gekozen talencombinatie, maar binnen elke talencombinatie zijn er tal van mogelijkheden. Hier (hyperlink naar https://www.ugent.be/lw/nl/student/internationalisering/bestemmingen.htm#Toegepastetaalkunde) vind je een overzicht van de bestemmingen.

In de plaats van de bachelor in de toegepaste taalkunde te doorlopen volgens het standaardparcours van 3 jaar (180 studiepunten), krijgt een beperkt aantal studenten ook de mogelijkheid om een vierjarig parcours (240 studiepunten) te volgen met twee jaar buitenland. De joint bachelor Applied European Languages (AEL) laat toe om tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding aan een buitenlandse partneruniversiteit studeren. Studenten met de volgende talencombinaties komen daarvoor in aanmerking: Frans-Duits, Frans-Spaans en Duits-Spaans. Aan het eind van die ervaring krijgt de student behalve zijn/haar bachelordiploma ook bijkomende certificaten van de buitenlandse faculteiten waar hij/zij heeft gestudeerd (Meer info? Zie http://www.ael.ugent.be/).

Andere frequently asked questions