Fora

Onderzoeksforum 2017-2018

Het onderzoeksforum is een informele bijeenkomst waar onderzoekers van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie hun onderzoek voorstellen aan collega’s en andere geïnteresseerden. De aanwezigen ontmoeten elkaar om het te hebben over een specifiek onderzoeksthema, ingeleid door de centrale gast. De onderzoekspraatjes vinden plaats in het B- Gebouw (Groot-Brittanniëlaan 45, Gent), telkens van 12u00 tot 13u00, in lokaal B210.

 • Dinsdag 10 oktober 2017: Carola Strobl (MULTIPLES), “Automatische feedback op cohesieproblemen via Corpuscript”
 • Dinsdag 31 oktober 2017: Patrick Goethals (LT3), "Wat als… iedereen Python sprak? Of hoe een basiskennis programmeren een wereld van verschil kan betekenen voor onderzoek en ontwikkeling"
 • Dinsdag 21 november 2017: Jeroen Vandaele (TRACE), “Nora is lichtvaardig en morbide. Henrik Ibsens ‘Een poppenhuis’ gelezen door de Franco-censuur”
 • Dinsdag 19 december 2017: Lieve Macken (LT3), “Neural machine translation voor dummies”
 • Dinsdag 30 januari 2018: Linda Badan (MULTIPLES), “Lextale-IT. A test of lexical knowledge for education and experimental research” (onderzoek i.s.m. dr. Simona Amenta en Prof. Marc Brysbaert, vakgroep experimentele psychologie)
 • Dinsdag 20 februari 2018: Katrijn Maryns (MULTIPLES), “Meertaligheid in asiel-en migratiesettings: de grijze zone tussen taalbeleid en praktijk”
 • Dinsdag 13 maart 2018: Ellen Simon (MULTIPLES), “Spraakverstaanbaarheid van het Nederlands als vreemde taal
 • Dinsdag 17 april 2018: Sofie Decock en Bernard De Clerck (MULTIPLES), "Taal en tevredenheid in klachtenmanagement: een beknopt overzicht" - uitzonderlijk in lokaal A403
 • Maandag 7 mei 2018: Roberto Valdeón (Editor of Perspectives (Routledge) and the Benjamins Translation Library), "The challenges of publishing in major TS journals"
 • Dinsdag 8 mei 2018: Guy Rooryck en Lieve Jooken (TRACE), "Vertaalpraktijk in de Verlichting"
 • Dinsdag 12 juni 2018: Lore Vandevoorde (EQTIS), “Professional translators as bilinguals: the use of cognates and non-cognates”


Onderzoekspraatjes 2014-2017