Master in de meertalige communicatie

Je hebt het diploma van academische bachelor in de toegepaste taalkunde op zak? Nu ligt de weg naar de opleiding tot master in de meertalige communicatie voor je open. Het is één van de drie masteropleidingen die door de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie worden aangeboden. De andere zijn master in het vertalen en master in het tolken.

Opleidingsfiches

Inhoud

De masteropleiding in de meertalige communicatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de meerderheid van de afgestudeerde vertalers en tolken geen fulltime vertaler of tolk werd. Ze vullen wel tal van functies in waar hun beheersing van vreemde talen (en van hun moedertaal), naast hun inzicht in meertalige communicatie goede diensten bewijzen.

Talen kun je niet los denken van de maatschappelijke en culturele werelden die eraan vastzitten. Als je een vreemde taal spreekt, leg je meteen verbanden tussen je eigen achtergrond en die van de taal waarvan je je bedient. Meertalige communicatie kan alleen slagen als je voeling en inzicht hebt in die gelaagde andere wereld: de verbale en non-verbale gewoontes, de communicatieve do’s-and-don’ts, de talige codes om boodschappen gepast te verwoorden, diverse manieren van overtuigen, informeren of instrueren - die per taal andere accenten vergen … Dat alles leer je tijdens de opleiding master in de meertalige communicatie.

De opleiding biedt je bijgevolg de mogelijkheid om je talenknobbel optimaal te ontwikkelen met het oog op communicatieve functies. Ze voorziet tegelijk in een degelijke academische vorming (inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete training van het hoe).

Opbouw

De mastergraad kun je behalen in één jaar (60 studiepunten). Het programma bouwt verder op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor in de toegepaste taalkunde. Die bagage kun je nu verder uitbreiden en verdiepen. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.

Binnen het pakket Nederlands wordt er een waaier aan mogelijkheden aangeboden: vergaderen, rapporteren, schrijven van teksten voor de radio, presentatietechniek, gespreksvoering etc. Bovendien krijg je een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.

Ook in het pakket vreemde talen gaat veel aandacht uit naar diverse vormen van communicatie en situaties waarin professioneel gecommuniceerd wordt. De interculturele component is daarbij erg belangrijk en vergt een flinke dosis creativiteit. Vergaderen, onderhandelen, corresponderen, gesprekken aanknopen, het verloopt enigszins anders afhankelijk van de talige cultuur waarin je je begeeft. Met Russen kom je op een andere manier tot afspraken dan bv. met Engelsen of Fransen. Stiptheid betekent voor de gemiddelde Nederlander iets anders dan voor een Spanjaard enz. In aansluiting bij die interculturele invalshoek ga jij je ook verder verdiepen in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

Een derde vreemde taal en cultuur maakt een vast onderdeel uit van je programma.

De praktijk van de meertalige communicatie komt in het talenpakket ruim aan bod. Academische ondersteuning van de praktijk krijg je in de vorm van een cursus over de theorie van de interculturele communicatie.

Voor je keuzevak kun je kiezen voor een cursus met meertalige interculturele inslag of je kunt van de mogelijkheid gebruik maken om nader kennis te maken met aspecten van het vertalen of tolken.

Op je programma staat ook een stage bij een profit- of non-profitorganisatie. Je ervaart aan den lijve hoe het er in de beroepswereld aan toe gaat, welke uitdagingen meertalige communicatie inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het werk met zich brengt, hoe je communicatief oplossingen moet bedenken, hoe je interculturele misverstanden kunt vermijden, waarin verschillende soorten teksten precies van elkaar verschillen en waarop je let als je ze bedenkt, welke hulpmiddelen goede diensten kunnen bewijzen enz.

De kroon op het werk wordt je masterproef.  Je krijgt een keuze aan onderwerpen aangeboden in het domein van de interculturele communicatie. Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar iets 'nieuws' van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen. Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Arbeidsmarkt

Je kiest voor meertalige communicatie als je je talenkennis als je grootste troef op de arbeidsmarkt wilt uitspelen zonder dat je daarom meteen aan de functie van vertaler of tolk denkt.

Je speelt met de idee om later een communicatieve functie in te vullen als woordvoerder/ PR-medewerker of je bent als redacteur-in-spe sterk geïnteresseerd in media. Je wilt taaltraining geven of je voelt je als aankomend tekstschrijver aangetrokken tot de sector van communicatie- of reclamebureaus  etc.

Je bent vertrouwd met de principes van intern en extern communiceren van organisaties, met bijzondere aandacht voor de interculturele communicatie. Als je als meertalige communicator afstudeert, beschik je over goed getrainde communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zowel in vreemde talen als in het Nederlands. Je kan de methoden en technieken eigen aan het onderzoek van de meertalige interculturele communicatie ook kritisch benaderen en toepassen.

Mogelijke andere functies die je kunt uitoefenen zijn account executive, commercieel-administratief medewerker, relatiegelastigde, opleidingscoördinator, junior manager externe communicatie, leerkracht, product manager buitenland, commercieel vertegenwoordiger, sales assistent, redactiesecretaris, manager interne communicatie, ondertitelaar, handelsagent, uitzendconsulent, technisch auteur, assistent office manager, medewerker marketing, ambassade-medewerker enz.