Permanente vorming ‘Beëdigd Tolken’ als eerste opleiding in België erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie

De permanente vorming ‘Beëdigd Tolken’ aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie werd als eerste in België erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie.

​Voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers is een bewijs nodig van juridische kennis. De permanente vorming ‘Beëdigd Tolken’ aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent werd op 2 augustus – als eerste opleiding in België – erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie als juridische opleiding, en voldoet dus aan de voorwaarden vastgelegd in het KB van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding. De erkenning geldt tot 2023.


De permanente vorming ‘Beëdigd Tolken’ werd afgelopen academiejaar voor het eerst georganiseerd aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Verscheidene experts verzorgen lesmodules over burgerlijk en strafrecht, juridische terminologie, deontologie en interactie binnen politie- en gerechtscontexten. De praktijk wordt ingeoefend in een uitgebreide oefenmodule en stages die de vakgroep zelf organiseert in samenwerking met de Rechtbank van Eerste aanleg in Gent en de Politieschool PAULO. Wie slaagt voor alle theoretische en praktische opleidingsonderdelen en minstens 80% van de lessen bijwoont, krijgt het getuigschrift ‘Beëdigd Tolken’. Dat opent dan weer de deur naar het nationaal register.


Tolken die al actief zijn als beëdigd tolk zullen ook moeten aantonen dat ze zich geregeld bijscholen. UGent biedt daartoe een aantal specialisatiemodules aan, zoals jeugd- en asielrecht, taptolken, video- en afstandstolken met oefeningen. Uiteraard kunnen die modules ook opgenomen worden door tolken die de permanente vorming volgen.

Meer weten?

Zie http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken.

Prof. dr. Bart Defrancq


Inschrijven voor de permanente vorming van 2018-2019 kan nog tot 22 oktober 2018.