UGent start met nieuwe component ‘Nederlands niet-thuistaal’ in de educatieve master

Aan de UGent start deze week binnen de Educatieve Master in de talen de gloednieuwe component ‘Nederlands niet-thuistaal’. Hiermee komt de UGent tegemoet aan de toenemende vraag naar professionele lesgevers Nederlands als Tweede Taal (NT2).

De component bestaat, net zoals voor alle andere talen, uit modules vakdidactiek en stages. Het specifieke aan Nederlands voor anderstaligen is de heterogene doelgroep. Studenten worden dan ook voorbereid om les te geven aan zo'n divers publiek - van adolescente nieuwkomers tot anderstalige 'oudkomers', van hoogopgeleide tot analfabete cursisten. De vraag hoe toekomstige docenten NT2 informele oefenkansen kunnen aanmoedigen en ten volle kunnen inzetten in het leerproces vormt een rode draad. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met het werkveld. Zo brengen studenten in het kader van de les vakdidactiek bijvoorbeeld een bezoek aan IN-Gent, het agentschap voor integratie en inburgering in Gent.

Op dit moment hebben alvast 25 studenten de weg gevonden naar de nieuwe opleiding.

Vakdidactisch team 'Nederlands niet-thuistaal': 

Katrien De Valck
Lies Gobyn
Ellen Simon
Jan Strybol

Contact