Europees kwaliteitslabel voor de Master in het vertalen

De Master of Arts in het vertalen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte behaalde opnieuw het prestigieuze kwaliteitslabel European Master's in Translation (EMT).

Na een strenge selectieprocedure verkreeg de Master in het vertalen al in 2009 als allereerste Nederlandstalige opleiding  het toen pas ontworpen Europees kwaliteitslabel.  Het label wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Dit jaar werd de opleiding opnieuw grondig gescreend en de Master in het vertalen doorstond de evaluatie met succes. Het selectieve netwerk European Master's in Translation (EMT) verenigt ’s werelds beste en professioneel meest aangepaste opleidingen. Afgestudeerden uit EMT-opleidingen zijn beter opgeleid voor de professionele vertaalmarkt die de laatste jaren heel sterk aan het evolueren is.

De toekenning van het EMT-label label gebeurt door het Directoraat-Generaal Vertaling van de Europese Commissie op basis van een strenge evaluatieprocedure die wordt uitgevoerd door zowel leden uit het EMT-netwerk als door vertegenwoordigers uit de vertaalmarkt. De aanvraag van de vertaalopleiding van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent was een van de 114 dossiers die hoofdzakelijk werden ingediend door opleidingen uit de EU. De evaluatiecommissie wist vooral de klemtoon op het gebruik van technologie in de opleiding te smaken en de inzetbaarheid van haar afgestudeerden op de vertaalmarkt. Daarbij verwees  het rapport van de commissie naar de sterke waarde van de nauwe stagebegeleiding, de aangepaste infrastructuur, de verscheiden onderzoeksgebieden en de excellente theoretische en praktische competenties van de docenten in de opleiding.