Onderzoeksgroepen Vertalen, Tolken en Communicatie

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie heeft haar onderzoek ondergebracht in vijf onderzoeksgroepen. Via EQTIS, GOLLD, INTERCOMM, LT3 en TRACE wil de vakgroep werken aan de wetenschappelijke exploratie en verdere uitbouw van de vertaalwetenschap, de tolkwetenschap, de meertalige communicatie, de (ver)taaltechnologie en de (ver)taaldidactiek.