Doctoral Schools: Methodological Tools for Digital Humanities

In het kader van de Doctoral Schools verzorgen de onderzoeksgroepen EQTIS en LT3 (vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) binnenkort een lessenreeks over ‘Methodological tools for Digital Humanities’.

De lessen zijn bedoeld voor (beginnende) onderzoekers die met corpora of tekstcollecties (willen) werken en die meer te weten willen komen over hoe je zelf corpora of tekstcollecties kunt compileren en verrijken, hoe je ze op een geavanceerde manier kunt doorzoeken en hoe je daarna de resultaten statistisch kunt verifiëren. De lessenreeks start op 4 november.