De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie ontwikkelt een multimodale app voor anderstaligen

Onderzoekers van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie ontwikkelen een app die de communicatie in de dienstverlening tussen zorgverstrekkers en anderstalige moeders met een beperkte kennis van het Nederlands gemakkelijker maakt.

Dit project wordt gesteund door het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, een fonds dat vernieuwende projecten ondersteunt die de maatschappelijke integratie van personen van vreemde nationaliteit of herkomst bevorderen. In samenwerking met Kind & Gezin en Kruispunt Migratie-Integratie vzw wil de Universiteit Gent via dit project een impuls geven aan het werken met technologische tools in de dienstverlening voor anderstalige moeders.