Schrijf je nu in voor de 'Open Lessen'

Tijdens de krokusvakantie organiseert de UGent opnieuw 'Open Lessen': leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs kunnen dan de lessen aan de UGent meevolgen, samen met de eerstejaarsstudenten.

​Wie nieuwsgierig is naar hoe les gegeven wordt aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, hoelang een les duurt, welke sfeer er hangt in een auditorium, welk vakjargon er gebruikt wordt … kan als bachelorstudent-voor-een-dag komen proeven van het universitaire onderwijs.