Nu ook Turks in het postgraduaat Conferentietolken

Het postgraduaat Conferentietolken aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie biedt vanaf het academiejaar 2015-2016 ook consecutief en simultaan tolken Turks aan.

​De UGent is de enige Vlaamse universiteit die Turks als hoofdtaal onderwijst in de opleidingen toegepaste taalkunde, master in het tolken, master in het vertalen en master in de meertalige communicatie - en nu dus ook in de postgraduaatsopleiding Conferentietolken.

De opleiding Conferentietolken richt zich tot studenten met een voldoende voorkennis van het Nederlands en de gekozen talen, die op zoek zijn naar een doorgedreven beroepsgerichte vorming consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. De studenten kiezen twee vreemde talen. Voor hun eerste vreemde taal (VT1) hebben ze de keuze uit Duits, Engels of Frans. Voor de tweede vreemde taal (VT2) kunnen ze kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en - vanaf dit academiejaar - Turks. Inschrijven voor een derde taal is mogelijk.