Tolken opleiden voor de gezondheidssector

Aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie loopt momenteel een doctoraatsonderzoek dat de brug slaat tussen de opleiding van sociaal tolken die actief zijn in de gezondheidssector en de opleiding van artsen.

De toenemende globalisering dwingt artsen er immers toe om tijdens een consult vaak een professionele sociale tolk in te zetten om de taalbarrière en vaak ook de cultuurkloof tussen arts en patiënt te overbruggen. Taalkundige bijstand is bovendien een recht voor elke anderstalige burger. Maar uit de praktijk blijkt dat het water tussen tolken en artsen nog diep is.

Lees meer hierover in het tijdschrift Over Taal: een bijdrage door Céline Van De Walle en Ellen Van Praet.