Stijn Baert ontvangt Prijs Van Goethem - Brichant

Professor Stijn Baert ontvangt deze onderscheiding voor zijn onderzoek naar het effect van loonsubsidies op de aanwervingskansen voor personen met een functiebeperking.

​Deze onderscheiding werd uitgereikt door de Fondation Van Goethem - Brichant ter gelegenheid van de 34e 'Séance Académique de Remise du prix aux lauréates 2015'. 

Stijn Baert is verbonden aan de vakgroep Sociale Economie van de UGent. In de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde geeft hij het vak Inleiding in de Economie. Alvast veel gelukwensen vanuit de opleiding Toegepaste Taalkunde.