Masterstudent Vertalen Bert De Kerpel neemt deel aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal

Bert De Kerpel (master Vertalen Frans-Duits) doet al enkele jaren mee met de voorrondes van het Groot Dictee der Nederlandse Taal van De Morgen en dit jaar scoorde hij zo goed dat hij samen met veertien andere Belgen ons land mag vertegenwoordigen in Den Haag. Daarnaast doen er ook vijftien Belgische prominenten mee. Ook Nederland vaardigt vijftien 'gewone' mensen en vijftien prominenten af.

Bert De Kerpel werd van jongs af aan gebeten door taal. Die passie heeft zijn studiekeuze bepaald. Na zijn bachelor in de Toegepaste Taalkunde studeert hij nu in de master Vertalen Frans-Duits. Naast de twee vreemde talen krijgt Nederlands ook heel veel aandacht in de opleiding.

De 26ste editie van het Groot Dictee der Nederlandse Taal heeft een andere insteek dan de voorgaande. Waar het Groot Dictee vroeger een spellingwedstrijd was tussen de prominenten en de krantenlezers, wordt het ditmaal een echte taalstrijd tussen de Nederlanders en de Vlamingen.  In de finale vormt de beste speller van De Morgen een team met de beste prominente Vlaming, de beste speller van De Volkskrant vormt een team met de beste Nederlandse prominent. De teamleden krijgen de opdracht tien moeilijke woorden te spellen. Het team dat uiteindelijk de minste fouten maakt, is de winnaar van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2015:  Vlaanderen of Nederland.

Het Dictee wordt op zaterdag 19 december om 20u40 uitgezonden op Canvas.