Nieuw vanaf academiejaar 2016-17: postgraduaat CALM

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie organiseert vanaf september een nieuw postgraduaat Computer-Assisted Language Mediation (CALM). CALM is een gespecialiseerde, beroepsgerichte opleiding die zich toespitst op de technologische vaardigheden en tools die cruciaal zijn in de huidige taal-, vertaal- en communicatiesector. De vakgroep biedt met deze nieuwe opleiding een antwoord op de steeds toenemende vraag naar specialisten.

​Het postgraduaat is de perfecte aanvulling voor taal-en communicatieopleidingen zoals master in het vertalen, master in het tolken, master in de meertalige communicatie, master in de taal- en letterkunde, master in de communicatiewetenschappen, master in de journalistiek, enz. Maar ook afgestudeerden met een andere vooropleiding zoals bv. master in de industriële of ingenieurswetenschappen kunnen tot het programma worden toegelaten. Kandidaten die geen masterdiploma hebben, maar dit kunnen compenseren met andere behaalde kwalificaties (EVK) of met voldoende beroepservaring (EVC), komen eveneens in aanmerking. Het programma richt zich ook tot taalprofessionals die zich wensen bij te scholen.

CALM is een eenjarige, internationale opleiding (de onderwijstaal is Engels) die bestaat uit een programma van 60 credits. Studenten kiezen 8 specialisatiemodules van elk 5 credits en lopen een stage van drie maanden (20 credits). Het inschrijvingsgeld voor het volledige programma bedraagt €2.000 en is als volgt samengesteld:

  • €230 basisinschrijving 
  • €270 studiegeld
  • €25 per studiepunt (x 60)

Studenten die maar een aantal modules wensen te volgen, betalen de basisinschrijving en het studiegeld, vermeerderd met een bedrag dat berekend wordt op basis van het aantal opgenomen credits.

Wie zich voor CALM wil inschrijven, stuurt een gemotiveerde aanvraag met een kopie van zijn/haar diploma naar calm@ugent.be. De CALM-stuurgroep beoordeelt alle aanvragen op individuele basis.