Rechtbankstage voor tolkstudenten

Van 27 maart tot 14 april 2017 loopt een 25-tal tolkstudenten stage bij de Rechtbank van Gent. Concreet bestaat de stage uit een onderdeel observatiestage, een onderdeel simulatie-oefeningen en een onderdeel werkervaring. Een dergelijk initiatief, waarbij Rechtbank en Universiteit samenwerken om studenten gesitueerd te laten leren, is uniek in België.

​De stage maakt deel uit van een onderwijsinnovatieproject, Jurinte. Het project legt de nadruk op scenariogebaseerd onderwijs, op activerende leervormen en op gesitueerd leren. Het promotorenteam bestaat uit ZAP-leden van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Bart Defrancq) en de faculteit Rechtsgeleerdheid (Piet Taelman, Philip Traest). Twee medewerkers geven het leertraject concreet gestalte (Susan Verhulst en Frederik De Vylder). Het project kan rekenen op de steun en medewerking van de Rechtbank van Gent (Daniël Van den Bossche, Ingrid Mallems).

Locatie: Opgeëistenlaan 401/A, Gent

Meer informatie via