Nieuw: permanente vorming 'Beëdigd tolken' aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

De Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie organiseert een nieuwe navorming 'Beëdigd tolken'. De opleiding omvat modules rond gerechtelijke organisatie, burgerlijk en strafrecht, deontologie en interactie binnen politie- en gerechtscontexten Daarnaast bevat ze een uitgebreide oefenmodule en stages bij het gerecht. Deelnemers kunnen het certificaat “Beëdigd tolken” halen.

De uitwerking van de permanente vorming steunt in belangrijke mate op de expertise die al bestaat bij docenten van de Master tolken, die zelf als beëdigd tolk actief zijn of opleidingsonderdelen verzorgd hebben voor externen. Er wordt ook een beroep gedaan op de leertrajecten en leermaterialen die verzameld werden binnen het onderwijsinnovatieproject JURINTE, een project in samenwerking met de faculteit Rechtsgeleerdheid. Bijkomende expertise voor meer gespecialiseerde modules (taptolken bijvoorbeeld) wordt extern aangetrokken via gastcolleges.

Meer info over de toelatingsvoorwaarden, de lesgevers, lestijden en de prijs van deze permanente vorming, is terug te vinden op http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken.

De lessen starten in december 2017 en lopen tot april 2018.