Doctoraten


Behaalde doctoraten

Doctoraten in voorbereiding

 • Bollaert Charlotte (TRACE) De Russische receptie van Jean-Paul Sartre: een socio-historische, vertaalwetenschappelijke benadering
 • Boone Griet (MULTIPLES) An investigation of the influence of intercultural competence on L2 learners’ development of pragmalinguistic and sociopragmatic competence in German
 • Candry Sarah (MULTIPLES) Structural elaboration techniques in L2 vocabulary learning
 • Cenni Irene (MULTIPLES) Pragmalinguistic features of computer-mediated tourism discourse: a cross-cultural analysis
 • Cochie Wouter (MULTIPLES) Determinants of interpretability in interpreting exercises
 • Collard Camille (EQTIS) Gender- en sexedimensies van het simultaan tolken
 • De Baets Pauline (EQTIS) Distributional and semantic differences between translated and non-translated Dutch
 • De Metsenaere Hinde (EQTIS) Explicitering en implicitering van nominale argumenten in vertaalde fictie en non-fictie, toegepast op het taalpaar Nederlands–Duits
 • de Sart Amaury (TRACE) Dans le dédale de Babel: Julián Ríos ou l'intertexte et le multilinguisme à l'épreuve de la traduction
 • Doms Steven (EQTIS) Een contrastieve (ver)taalstudie van het niet-prototypische agens in subjectpositie
 • Farasyn Melissa (LT3) Variation in agreement phenomena in Middle Low German
 • Frenkel-Kloosterman Marieke (TRACE) Cees Nooteboom en de enscenering van het vreemde. Een literair-comparatistisch en vertaalwetenschappelijk onderzoek naar de vertaling van interculturaliteit in zijn oeuvre
 • Jacobs Gilles (LT3) AMiCA: Automatic Monitoring for Cyberspace Applications
 • Koleva Mariya (LT3) CHLG: A parsed Corpus of Historical Low German
 • Kotrla Stepanka (MULTIPLES) Culturele identiteit en gender. De Vlaamse en Tsjechische  vrouw in nationale vrouwenbladen
 • Lisaité Donata (MULTIPLES)
 • Magnifico Cédric (EQTIS) Gender- en sexedimensies van het simultaan tolken
 • Moreno Bruna Ana Maria (MULTIPLES)
 • Rigouts Terryn Ayla (LT3) SCATE: Smart Computer-Aided Translation Environment
 • Rosiers Alexandra (MULTIPLES) Een studie van vier ID-variabelen (individual difference variables) in een populatie vertalers, tolken en meertalige communicatoren
 • Santos Ângelo Salgado Valdez Susana
 • Smeuninx Nils (MULTIPLES / LT3) Annual Report Characterization In Varieties of English
 • Smeyers Elies (TRACE) Hugo Claus en français. Approche pluridisciplinaire d'un transfert culturel à succès: les traductions théâtrales et leur impact sur l’image d’auteur et sur la réception de Claus dans le champ littéraire francophone
 • Van de Walle Céline (MULTIPLES) Towards the development of best practices for the training of community interpreters in health care settings
 • Van Vooren Valerie (MULTIPLES) Cognitieve en motivationele indicatoren van de communicatieve competentie schrijven