Over de vakgroep

Bestuur

Het bestuur van de vakgroep wordt waargenomen door de vakgroepraad. Deze raad wordt voorgezeten door de vakgroepvoorzitter, prof. dr. Véronique Hoste (e-mail).

  • UGent - vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
    Groot-Brittanniëlaan 45
    9000 Gent

Personeel

 Academisch personeel per afdeling

Administratieve omkadering

Diensten voor de studenten

Partners