Ombudsdienst

De ombudsdienst treedt op als bemiddelaar voor studenten bij geschillen, die zowel verband kunnen houden met overtredingen van het examenreglement of de onderwijsregeling, als met onbillijk en/of onredelijk ervaren gedragingen, toestanden en beoordelingen.

Bij eventuele problemen richt je je in de eerste plaats tot de betrokken lesgever en/of jaarco├Ârdinator. Indien je probleem geen oplossing krijgt, kan je langsgaan bij de ombudsdienst.

Meestal kan op dat niveau een bevredigende oplossing worden gevonden. Indien dit toch niet het geval zou zijn, kan je je wenden tot de opleidingsvoorzitter of vakgroepvoorzitter.

Contact