Studentenparticipatie

Interactie is belangrijk. Daarom zijn de studenten vertegenwoordigd in de opleidingscommissie. Op die wijze kunnen zij actief participeren aan het onderwijsbeleid van de vakgroep en kunnen zij hun stem - ook op beleidsniveau - laten horen.

De studenten van de opleidingen in de Toegepaste Taalkunde beschikken ook over een eigen studentenraad, die hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vakgroepraad adviezen verstrekt aan het vakgroepbestuur.