International office

Het International Office helpt je met je internationaal semester in het derde jaar bachelor en met een eventuele internationale stage tijdens de masteropleiding.  Om iedereen een internationale ervaring te kunnen aanbieden, heeft de faculteit een stevig netwerk uitgebouwd van partneruniversiteiten.  We informeren je vooraf over alle aspecten van je buitenlandverblijf. Daarvoor zijn er verschillende informatiesessies. Ook word je ondersteund bij de administratieve en inhoudelijke voorbereiding van je verblijf. Eenmaal ter plaatse word je begeleid bij het samenstellen van je curriculum en zoeken we samen met jou oplossingen voor eventuele problemen. Achteraf evalueren we samen je verblijf.

Wil je meer weten over de internationale mogelijkheden, of zit je met vragen over het buitenlandsemester, dan kan je bij het International Office terecht.

  • op afspraak: An.Desmet@UGent.be
  • tel. + 32 9 264 40 11
    Blandijnberg 2, lokaal 0.41, BE-9000 Gent