Onderzoek

Onderzoeksgroepen

Het onderzoek van de vakgroep gebeurt in de schoot van vier onderzoeksgroepen:

 • EQTIS
  Empirical and Quantitative Translation and Interpreting Studies
 • LT³
  Language and Translation Technology Team
 • MULTIPLES
  Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society
 • TRACE
  Translation and Culture

Onderzoeksbeleid en contact

De algemene principes van het onderzoeksbeleid worden vastgelegd door de vakgroepraad, die daarin wordt bijgestaan door de onderzoekscel van de vakgroep. De onderzoekscel wordt gevormd door de coördinatoren en medecoördinatoren van de verschillende onderzoeksgroepen.

Onderzoeksmissie

"De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie wil een nationale en internationale speler zijn op het vlak van wetenschappelijk onderzoek binnen de Toegepaste Taalkunde en aanverwante disciplines. Via de onderzoeksgroepen EQTIS, LT³, MULTIPLES en TRACE wil de vakgroep meewerken aan de wetenschappelijke exploratie en verdere uitbouw van de vertaalwetenschap, de tolkwetenschap, de meertalige communicatie, de (ver)taaltechnologie en de (ver)taaldidactiek. De vakgroep creëert daarvoor de nodige voorwaarden en streeft ernaar om de resultaten van haar onderzoek ter beschikking te stellen van derden en ze te integreren in haar eigen onderwijs, onderzoek en dienstverlening."

Realisaties

Algemene voorstelling van het lopende onderzoek: Onderzoeksbrochure (Nederlands)

General presentation of current research:
Research brochure (English)

Onderzoeksforum

Het onderzoeksforum is een informele bijeenkomst waar onderzoekers hun onderzoek voorstellen aan collega’s, al dan niet zelf onderzoeksactief. Onderzoekers en andere geïnteresseerden ontmoeten elkaar om het te hebben over een specifiek onderzoeksthema, ingeleid door een centrale gast.