Je studie: praktisch / e-valven

Colleges en lessen

 • Via centauro.ugent.be kan je je persoonlijke lesrooster raadplegen. Log in met je UGent-account en klik op ‘mijn kalender’.

 • De lesroosters kan je ook raadplegen via de studiegids (studiegids.ugent.be>kies jouw opleiding>klik bovenaan rechts op lesrooster).

opgelet: Kleine wijzigingen aan de collegeroosters zijn niet uitgesloten. Bekijk geregeld je rooster.

Cursusdienst

 • boeken en syllabi moeten aangekocht worden in de Standaard Boekhandel op de Kouter. Dit kan vanaf woensdag 18 september van 9u30-18u.
 • boeken- en syllabilijst eerste semester 2019-2020

Examens

Spreekuren lesgevers


Reglementen en studiefiches

Wie - waar - wat

 • studentensecretariaat: voor allerlei administratieve handelingen en infovragen
 • international office: voor vragen rond studeren in het buitenland tijdens de bacheloropleiding en het volgen van een internationale stage tijdens de masteropleiding
 • ombudsdienst: in het geval van geschillen en/of klachten
 • studentenparticipatie: via de opleidingscommissie en studentenraad
 • bibliotheek: de collectie toegepaste taalkunde (L22)  maakt deel uit van de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte

Mentor/mentee-project

 • In bepaalde faculteiten, waaronder Letteren en Wijsbegeerte, loopt al voor het tweede academiejaar een mentor/mentee-project. Een mentor is een ouderejaars uit dezelfde studierichting die zijn ervaring wil delen en een heel academiejaar lang aanspreekbaar is. Hij maakt de mentee wegwijs aan de universiteit, geeft tips over studieplanning en examens, biedt ondersteuning en geeft feedback.
 • Alle info op ugent.be/coachingendiversiteit.

Studiebegeleider/vertrouwenspersoon

 • Het hoger onderwijs op academisch niveau verschilt in vele opzichten van het secundair onderwijs: je moet een grotere hoeveelheid leerstof verwerken, je moet autonomer leren werken, je moet gewoon worden aan nieuwe werkvormen, je moet een juiste studiemethode ontwikkelen, je moet leren een goede studieplanning maken enz. Wil je succesvol studeren in het hoger onderwijs, dan zal je je een pertinente studiemethode eigen moeten maken. Daarom worden er ook sessies studievaardigheden aangeboden.  Ze worden gegeven door de studiebegeleider, mevrouw Annik De Geest.
 • De studiebegeleider treedt ook op als vertrouwenspersoon. Zij is de aangewezen contactpersoon bij (1) psychische, psychosociale, medische en/of andere problemen die een weerslag (kunnen) hebben op de studieresultaten en (2) psychosociale en/of medische problemen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een goede, respectvolle informatiedoorstroming, zodat je de gepaste hulp kan krijgen.

Studentenvereniging Veto Gent

Veto Gent is de officiële faculteitskring voor de studenten Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent. De vereniging organiseert onder andere culturele, sportieve, studiegerichte en studentikoze activiteiten en brengt die keer per jaar een eigen kringblad uit.

De Facebookpagina van Veto Gent: